Over ons

  Kwaliteit op elk traject

  ELKA Telematica hanteert de volgende vijf uitgangspunten:

  Individuele verantwoordelijkheid

  ELKA Telematica werkt louter met specialisten. Mensen die de verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden kunnen dragen. Dat heeft geleid tot een sterk doorgevoerde horizontale structuur, een juiste sfeer, met goede onderlinge verstandhoudingen en vooral adequaat probleemoplossend handelen.

  Altijd een vast aanspreekpunt

  Onze relaties, opdrachtgevers/gebruikers/afnemers, hebben bij ELKA Telematica op managementniveau altijd één vast en goed bereikbaar aanspreekpunt voor alle vragen, adviezen, offertes en projecten.

  Gedegen vooronderzoek

  ELKA Telematica voert altijd eerst een grondige analyse en inventarisatie uit, op basis waarvan een definitief voorstel wordt geformuleerd. Dit omvat de projectomschrijving, -planning en begroting.

  Transparante advisering en begroting

  De kosten voor het realiseren en effectief beheren van communicatievoorzieningen zijn sterk afhankelijk van de wensen en mogelijke veranderingen daarin op de korte en langere termijn. ELKA Telematica adviseert u, geeft u de argumenten voor én tegen een bepaalde keuze. Met respect voor uw doelstelling én met oog voor kostenbeheersing.

  Bereikbaarheid en efficiency

  ELKA Telematica staat in voor permanente bewaking van telefonische bereikbaarheid door eigen medewerkers én voor het beheersen van kosten en vermijden van verborgen kostenprocessen